MARKETING MIX A

Marketing –mix.-Μέρος Α

Παραδοσιακή αντίληψη η απαρχή του εμορικού σκέπτεσθαι

Ουσιαστικά αποτελεί ένα εργαλείο για τον  εμπορικό κόσμο και χρησιμοποιείται για να αναλύσει με αποτελεσματικότητα τη διαδικασία λήψης  εμπορικών αποφάσεων. Αξιολογεί πολύ απλά την ορθότητα των εμπορικών αποφάσεων και το γιατί μια εμπορική επένδυση αποδίδει ενώ άλλη όχι.

Ιστορία

Το μίγμα M.R

 

McCarthy τέσσερα Ps

Ο έμπορος Ε Jerome McCarthy πρότεινε μια ταξινόμηση τεσσάρων Ps το 1960, η οποία έκτοτε χρησιμοποιείται από τους εμπόρους σε όλο τον κόσμο.

 • Προϊόν: Ένα προϊόν θεωρείται ως ένα στοιχείο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του καταναλωτή. Είναι ένα απτό αγαθό ή μία άυλη υπηρεσία. Απτά είναι εκείνα που έχουν μια ανεξάρτητη φυσική ύπαρξη. Τυπικά παραδείγματα μαζικής παραγωγής απτών προϊόντων είναι το αυτοκίνητο με κινητήρα και το ξυραφάκι. Μια λιγότερο προφανής, αλλά πανταχού παρούσα υπηρεσία μαζικής παραγωγής, είναι ένα λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.

Κάθε προϊόν υπόκειται σε ένα κύκλο ζωής, συμπεριλαμβανομένης μιας φάσης ανάπτυξης που ακολουθείται από μια φάση ωριμότητας και τέλος, μια ενδεχόμενη περίοδο παρακμής μέχρι πτώση των πωλήσεων. Οι έμποροι πρέπει να κάνουν προσεκτική έρευνα για το κύκλο ζωής του προϊόντος και παράλληλα να εστιάσουν την προσοχή τους σε διαφορετικές προκλήσεις που προκύπτουν, όπως οι κινήσεις του προϊόντος, πόσες φορές κινείται εμπορικά και δυνητικά μετασχηματίζεται σε αριθμό πωλήσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Είναι σκόπιμο, να εξεταστεί  η  σύνθεση του προϊόντος και να μπορεί να επεκταθεί με την αύξηση του βάθους μιας συγκεκριμένης γραμμής ή με την αύξηση του αριθμού των γραμμών παραγωγής. Συνακόλουθα οφείλεται να εξεταστεί η τοποθέτηση και προβολή του προϊόντος , το branding  η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της εταιρείας  αλλά και ο τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων  του προϊοντικού μείγματος.

Κατά την ανάπτυξη του σωστού προϊόντος, θα πρέπει να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

 • Τι  θέλει ο πελάτης από την υπηρεσία ή το προϊόν;
 • Πώς θα το χρησιμοποιήσει ο πελάτης;
 • Πότε θα το χρησιμοποιήσει ο πελάτης;
 • Ποια χαρακτηριστικά πρέπει του προϊόντος να ταυτίζονται με τις ανάγκες του πελάτη;
 • Υπάρχουν απαραίτητα χαρακτηριστικά που δεν συμπεριελήφθησαν στην δημιουργία του για κάλυψη  συγκεκριμένων αναγκών ή αναφέρεται σε κάλυψη αναγκών που δεν αξίζει να καλυφθούν;
 • Ποιο είναι το όνομα του προϊόντος;

Τιμή: Tο ποσό που ένας πελάτης πληρώνει για το προϊόν. Η τιμή είναι πολύ

σημαντική, καθώς καθορίζει το κέρδος της εταιρείας και ως εκ τούτου, την επιβίωση της. Η ρύθμιση της τιμής έχει βαθύτατες επιπτώσεις για τη στρατηγική μάρκετινγκ και ανάλογα με την ελαστικότητα της τιμής του προϊόντος και εξαιτίας της ,συχνά επηρεάζεται η ζήτηση καθώς και οι πωλήσεις. Ο έμπορος θα πρέπει να ορίσει μια τιμή που συμπληρώνει τα άλλα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ. Κατά τον καθορισμό των τιμών, οφείλει να γνωρίζει την αντίληψη που έχει ο πελάτης για την αξία που εισπράττει από την επαφή του με το προϊόν. Τρεις βασικές στρατηγικές τιμολόγησης είναι: τιμολόγηση αποκορύφωσης της αγοράς, τιμολόγηση διείσδυσης στην αγορά και ουδέτερη τιμολόγηση. Η «τιμή αναφοράς» (ο καταναλωτής αναφέρεται στις τιμές των ανταγωνιστικών προϊόντων) και η «διαφορική τιμή» (η άποψη του καταναλωτή για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος).

Εδώ είναι μερικά από τα σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει να ρωτήσετε τον εαυτό σας  για τον καθορισμό της τιμής του προϊόντος:

 • Πόσο κόστισε η παραγωγή του προϊόντος;
 • Πως αντιλαμβάνονται την αξία του προϊόντος οι πελάτες;
 • Πιστεύετε ότι η μικρή μείωση των τιμών θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά το μερίδιο αγοράς σας;
 • Μπορεί η τρέχουσα τιμή του προϊόντος να συμβαδίσει με την τιμή των ανταγωνιστικών του προϊόντων;

 • Προώθηση: Όλες οι μέθοδοι επικοινωνίας που ένας έμπορος μπορεί να χρησιμοποιήσει για να παρέχει πληροφορίες, σε διάφορα μέρη, σχετικά με το προϊόν. Η προώθηση περιλαμβάνει στοιχεία όπως: διαφήμιση πωλήσεων και προώθηση πωλήσεων δημόσιες σχέσεις, οργάνωση. Η διαφήμιση καλύπτει κάθε επικοινωνία που είναι επί πληρωμή, τις διαφημίσεις του κινηματογράφου, του ραδιοφώνου και το διαδικτύου, διαφημίσεις μέσω των έντυπων μέσων ενημέρωσης και διαφημιστικές πινακίδες. Οι δημόσιες σχέσεις είναι εκείνες όπου η επικοινωνία δεν καταβάλλεται άμεσα και περιλαμβάνει τα δελτία τύπου, χορηγίες, εκθέσεις, συνέδρια, σεμινάρια ή εμπορικές εκθέσεις και εκδηλώσεις. Προφορική (Word-of-mouth) είναι οποιαδήποτε άτυπη επικοινωνία σχετικά με το προϊόν από τους απλούς ιδιώτες, τους ικανοποιημένους πελάτες ή τους ανθρώπους που ασχολούνται ειδικά με την προφορική προώθηση του προϊόντος. Οι πωλήσεις του προσωπικού διαδραματίζουν συχνά σημαντικό ρόλο για την προφορική προώθηση και τις δημόσιες σχέσεις (βλέπε «προϊόν» παραπάνω.

 

 • Διανομή: Αναφέρεται στην παροχή του προϊόντος, σε μια θέση η οποία είναι βολική και προσβάσιμη για τους καταναλωτές. Διάφορες στρατηγικές, όπως η εντατική διανομή, η επιλεκτική διανομή, η αποκλειστικής διανομής και η δικαιόχρηση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον έμπορο ώστε να συμπληρώσει τις άλλες πτυχές του μίγματος μάρκετινγκ.

Εδώ είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντήσει στην ανάπτυξη της στρατηγικής της διανομής σας:

 • Πού θα αναζητήσουν οι πελάτες το προϊόν σας;
 • Τι είδους καταστήματα θα επισκεφτούν οι δυνητικοί σας πελάτες για να έρθουν σε επαφή με το προϊόν ή τις υπηρεσίες σας;
 • Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα διάφορα κανάλια διανομής;
 • Πώς είναι η στρατηγική της διανομής σας διαφορετική από τους ανταγωνιστές σας;
 • Μήπως θα πρέπει να έχετε μια ισχυρή δύναμη πωλήσεων;
 • Θέλετε σας  να παρακολουθήσουν εμπορικές εκθέσεις;
 • Θέλετε να πουλήσετε σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα;

Στο δεύτερο μέρος από τα 4p στα 7p και Νεώτερες αντιλήψεις στα περί  marketing mix.

Share this post

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς