ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η εταιρεία μας ελέγχει την περιουσιακή σας κατάσταση και υπολογίζουμε όλους τους φόρους για εσάς με σκοπό την αποφυγή υπερφορολογήσεων και την επαλήθευση των επιβαλλόμενων φόρων.

Αναλυτικότερα παρέχουμε:

  • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.).
  • Σύνταξη και υποβολή Ε9 ιδιωτών και επιχειρήσεων
  • Έλεγχος ΕΝΦΙΑ
  • Υπολογισμός φόρων ΕΤΑΑ,ΕΦΑ

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε του ειδικούς