ΕΡΓΑΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Έχοντας υπόψη μας τις ραγδαίες εξελίξεις της εποχής στα εργατικά και μισθοδοτικά θέματα, καθώς και τον κίνδυνο των υψηλών προστίμων η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες μηχανογραφημένης μισθοδοσίας .

Παρεχόμενες υπηρεσίες

  • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις
  • Ανάλυση μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο, κέντρο κόστους, υποκατάστημα κ.λ.π.
  • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ
  • Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων σε υπηρεσίες ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ ( Προσλήψεις-αποχωρήσεις, μεταβολές μισθών, συμβάσεις κ.λ.π.)
  • Έρευνα εργατικών θεμάτων
  • Υπολογισμός αποζημιώσεων απόλυσης
  • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας
  • Σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ
  • Σύνταξη και υποβολή Βεβαιώσεων αποδοχών.
  • Επιδοτήσεις θέσεων εργασίας

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε του ειδικούς