EΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

EΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Ο  στίβος της  οικονομικής επιβίωσης της επιχείρησης πολλές φορές  αντιμετωπίζει προβλήματα που αποτελούν σκοπέλους. Η λογική μας ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο ,αλλά προβλήματα που μπορούν να μετατραπούν σε καταπληκτικές ευκαιρίες. Η έρευνα αγοράς είναι το εργαλείο που μπορεί να προχωρήσει σε  ανεύρεση συλλογή και επεξεργασία των κατάλληλων πληροφοριών προσαρμοσμένες στο περιβάλλον της επιχείρησης και να τις αξιολογήσει ,αναλύσει   και να επεξεργαστεί αποτελεσματικά  με ένα πλήρες και ουσιαστικό report  προς τη την διοίκηση.

ΟΙ έρευνες με βάσει την κατεύθυνση που μπορούμε να ορίσουμε βάσει της κατεύθυνσης που καθορίζουμε  είναι   ποσοτικές ή ποιοτικές.

Με βάση το  αν απευθύνονται σε μια εταιρεία για έρευνα κατ ανάθεση και παραγγελία της ,ή σε ένα ολόκληρο ομοειδή κλάδο είναι:

Ad-hoc –κατά περίπτωση έρευνα

Syndidicated- πολυπελατειακή έρευνα

Σε κάθε περίπτωση με υπεύθυνο σοβαρό και επαγγελματικό τρόπο αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση ερευνών αγοράς για να οριοθετήσουμε σωστές κατευθύνσεις και  προσανατολισμούς στη λήψη  των επιχειρηματικών

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε του ειδικούς