ΕΝΑΡΞΕΙΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΕΙΣ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

Η εταιρεία μας σας παρέχει αξιόπιστες και τεκμηριωμένες συμβουλές σύστασης ατομικής ή και νομικών προσώπων αλλά και παρακολουθούμε την επιχείρηση σας σε όλη της την πορεία.

  • Προϋπολογισμός επένδυσης
  • Δημιουργία Business Plan για τον ακριβή υπολογισμό εξόδων
  • Σύνταξη και υποβολή συμφωνητικού μίσθωσης
  • Σύνταξη καταστατικού σύστασης εταιρίας
  • Προεγγραφές στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και στα επιμελητήρια
  • Υποβολή εντύπων σε ΓΕΜΗ και Δ.Ο.Υ.
  • Κατασκευή σφραγίδας
  • Διεκπαιρέωση σε δημόσιους οργανισμούς (Δ.Ο.Υ. ΓΕΜΗ).

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε του ειδικούς