ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

– Παροχή διαγνωστικού ελέγχου ορθής λειτουργίας επιχείρησης

– Μελέτη Βιωσιμότητας

– Business Plan

– Κατάρτιση απολογιστικών και προϋπολογιστικών εκθέσεων

– Εφαρμογή Ελληνικών Λογιστικών προτύπων

– Παροχή σε τακτική – έκτακτη βάση , υπηρεσιών ελέγχου εσωτερικού και εξωτερικού

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε του ειδικούς