ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η εταιρεία μας με το παρόν ερωτηματολόγιο, προχωράει σε φάση προαξιολόγησης των εν δυνάμει προτάσεων σας.

Ουσιαστικά αναλύουμε και αξιολογούμε την δυνατότητα επιτυχούς ολοκλήρωσης και εντάξεως των προτάσεών σας. Η πολυετής μας πείρα στην σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων , επιτρέπει να σας αξιολογήσουμε βάσει των ανακοινωθέντων αντικειμενικών κριτηρίων βαθμολόγησης του προγράμματος με ελάχιστη απόκλιση προβλέψεων και πιθανότητα λάθους. Η διαδικασία αυτή παρέρχεται εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση από την πλευρά σας. Θεωρούμε πως είναι τουλάχιστον επαγγελματική μας υποχρέωση αλλά και μια έντιμη ηθική επαγγελματική στάση να σας ενημερώνουμε με απόλυτη ειλικρίνεια.

Για να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία παρακαλούμε συμπληρώστε αναλυτικά το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο στην ιστοσελίδα μας. Παραθέστε με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια αναλυτικά στοιχεία ακόμη και σε κατ’εκτίμηση πληροφορίες που ζητούνται. Επιθυμούμε να σας διαβεβαιώσουμε πως τα προσωπικά σας στοιχεία προστατεύονται απόλυτα ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και αφορούν μόνο τη φάση της συνεργασίας μας.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕπωνυμία επιχείρησης ή Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο
Ε-mail
Είδος επένδυσης
 • Επιλογή
 • Ξενοδοχείο
 • Ενοικιαζόμενα δωμάτια - διαμερίσματα
 • Βίλες
 • Camping
 • Παραδοσιακά κτίσματα
 • Hostel
 • Τουριστικά γραφεία
 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων- δίτροχων - σκαφών
 • Εναλλακτικός τουρισμός
 • Άλλο
Γεωγραφική Περιοχή Επένδυσης
Αριθμός κλινών

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕταίρος Α
Εταίρος Β
Εταίρος Γ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)Ίδια κεφάλαια
Συνολικός προϋπολογισμός επένδυσης
Δανεισμός
Οικοδομικές άδειες

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Αναφέρατε επιγραμματικά τι δυνητικές δαπάνες που προτίθεσται να υλοποιήσετε.


1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλoν χώρος
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
3. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
4. Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
5. Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου
6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
7. Μεταφορικά μέσα
Διάφορες παρατηρήσεις

Share this post

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς