ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών ,μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού. Σκοπός [...]

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε [...]

Περισσότερα...

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων σας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε το Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) [...]

Περισσότερα...

Γενική Επιχειρηματικότητα Γ κύκλος υποβολών αναπτυξιακού νόμου

Η Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων σας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η 3η προκήρυξη του προγράμματος “Γενική Επιχειρηματικότητα” στα πλαίσια [...]

Περισσότερα...

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκε στις 19/12/2018 το πρόγραμμα ” Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ” αφορά υφιστάμενες μικρές και [...]

Περισσότερα...

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα: Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στην [...]

Περισσότερα...

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Αναμένεται σύντομα το πρόγραμμα ” Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ” αφορά υφιστάμενες μικρές και [...]

Περισσότερα...

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς