Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων σας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε το Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) [...]

Περισσότερα...

Γενική Επιχειρηματικότητα Γ κύκλος υποβολών αναπτυξιακού νόμου

Η Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων σας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η 3η προκήρυξη του προγράμματος “Γενική Επιχειρηματικότητα” στα πλαίσια [...]

Περισσότερα...

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκε στις 19/12/2018 το πρόγραμμα ” Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ” αφορά υφιστάμενες μικρές και [...]

Περισσότερα...

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα: Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στην [...]

Περισσότερα...

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Αναμένεται σύντομα το πρόγραμμα ” Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ” αφορά υφιστάμενες μικρές και [...]

Περισσότερα...

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα

Ξεκίνησε στης 28/6/2018 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στη δράση: “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για [...]

Περισσότερα...