Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα

Ξεκίνησε στης 28/6/2018 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στη δράση: “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για [...]

Περισσότερα...

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Η Development Plan εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων σας ενημερώνει ότι ανακοινώθηκε: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών [...]

Περισσότερα...

Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.7 «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση [...]

Περισσότερα...