ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Η επιχείρηση είναι ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται σε ένα πολυποίκιλο περιβάλλον που αφορά τα όρια μιας επαγγελματικής ανάπτυξης που αφορά δραστηριοποίηση  σε συγκεκριμένη γεωγραφική  περιοχή  σε target group πελατών με συγκεκριμένα καθορισμένα επιλεγμένα  χαρακτηριστικά. Όταν λέμε πελατολόγιο το ζητούμενο σήμερα είναι η ύπαρξη και δημιουργία υγιούς πελατολογίου. Παράλληλα απαραίτητο  είναι και  η διατήρηση  του ήδη υπάρχοντος υγιούς πελατολογίου. Η ανάπτυξη στις πωλήσεις  πολλές φορές συνδυάζεται με έρευνες αγοράς. Επιτελικά  σε επίπεδο σχεδιασμού  ανιχνεύεται που απευθύνεται και με ποιο τρόπο το προϊόν και η υπηρεσία που προωθεί η επιχείρηση. Η ύπαρξη CRM προγραμμάτων κρίνονται απαραίτητα   για να υποστηρίξουν  πλήρως την πελατειακή ανάπτυξη. Επιπλέον η  χρήση του  internet διασφαλίζει ένα άλλο πόλο ανάπτυξης με χρήση τεχνολογίας και σύγχρονων τρόπων επικοινωνίας. Τέλος το πελατολόγιο μπορεί να αναπτυχθεί  με ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά.

Σε όλους αυτούς τους τομείς η εταιρεία μας μπορεί να φανεί αρωγός σε κάθε επίπεδο με χρήση αποτελεσματικών και  επιστημονικών  μεθόδων. Η πρόταση συνεργασίας μπορεί να υλοποιηθεί με οργάνωση σχεδιασμό και έλεγχο σε επίπεδο υψηλής επίβλεψης,

Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία αν επιλεγεί  να υλοποιηθεί και η συγκεκριμένη ανάπτυξη με έμπειρα εμπορικά στελέχη της εταιρίας μας  με μεγάλη εμπειρία στις πωλήσεις.

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε του ειδικούς