Λογιστικά-Φορολογικά

01-10-2016 Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Οκτωβρίου 2016

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Οκτωβρίου 2016 προς ενημέρωση των συναδέλφων.

Επισημάνσεις:

Το συγκεκριμένο μήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις δώστε προσοχή σ’ αυτές που έχουν προκύψει είτε από παράταση ή αφορούν σε νέες υποχρεώσεις:

α) Μ.Υ.Φ. έτους 2015 μετά την παράταση που δόθηκε.

β) Υποχρέωση εγγραφής στο νέο σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ (Sepenet) από όλους του εργοδότες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και γνωστοποιήσεων βάσει της απόφασης 34331/Δ9.892/ 26.7.2016 μετά την παράταση που δόθηκε.

γ) Ετήσιος πίνακας προσωπικού στο ΕΡΓΑΝΗ.

Υποχρεώσεις Οκτωβρίου 2016

7 Οκτ 2016 Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών
7 Οκτ 2016 Τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2015
10 Οκτ 2016
10 Οκτ 2016 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου
10 Οκτ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας
17 Οκτ 2016
17 Οκτ 2016 Ημερολόγιο διαφημίσεων.
20 Οκτ 2016
20 Οκτ 2016 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων προηγούμενου μηνός
20 Οκτ 2016 Υποβολή συμφωνητικών στο taxis που υπογράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο
21 Οκτ 2016
21 Οκτ 2016 Ετήσιος πίνακας Προσωπικού στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
26 Οκτ 2016
26 Οκτ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
26 Οκτ 2016 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ
31 Οκτ 2016 Υποχρέωση εγγραφής εργοδοτών στην νέα υπηρεσία (www.sepenet.gr)
31 Οκτ 2016 Προθεσμία εγγραφής εργοδοτών στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ (www.sepenet.gr)
ΑΠΔ – ΙΚΑ

31 Οκτ 2016 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
31 Οκτ 2016 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ
ΦΠΑ

31 Οκτ 2016 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Σεπτεμβρίου
31 Οκτ 2016 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία ημερολογιακού τριμήνου Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου
Λοιποί φόροι

31 Οκτ 2016 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
31 Οκτ 2016 Υποβολή δήλωσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά το μήνα Αύγουστο)
31 Οκτ 2016 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα
Μισθωτήρια στο taxis

31 Οκτ 2016 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου
Παρακρατούμενοι φόροι

31 Οκτ 2016 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Αυγούστου)
31 Οκτ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Αυγούστου)
31 Οκτ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Αυγούστου)
31 Οκτ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Αυγούστου
31 Οκτ 2016 Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα – Τόκους – Δικαιώματα (Περιόδου Αυγούστου)
31 Οκτ 2016 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Αυγούστου)

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/31326

30-9-2016 Παράταση ΜΥΦ

Με απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. Γ. Πιτσιλή δόθηκε ολιγοήμερη παράταση στην υποβολή των ΜΥΦ.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου:

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών, έτους 2015, μέχρι και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016.

Με δεδομένο ότι για το έτος 2014 είχαν υποβληθεί συνολικά 1.280.000 συγκεντρωτικές καταστάσεις, ότι για το έτος 2015 μέχρι αυτή την ώρα έχουν υποβληθεί 1.070.000 δηλώσεις, και ότι ο αριθμός υποβληθεισών καταστάσεων την εβδομάδα που διανύουμε ανέρχεται σε κατά μέσο όρο 74.000/ημέρα, το συγκεκριμένο διάστημα κρίνεται επαρκές, ώστε να υποβληθούν και οι εναπομείνασες καταστάσεις.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/31310

Share this post