ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ


Ο επισκέπτης – χρήστης των ιστοσελίδων της παρούσας ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.development-plan.gr δηλώνει υπεύθυνα πως δίδει την συγκατάθεση του στους κατωτέρω όρους χρήσης που ισχύουν για το σύνολο:

  • Του περιεχομένου της παρούσας ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.development-plan.gr
  • Των υποσελίδων της
  • Των γραφικών της
  • Των εικόνων της
  • Των φωτογραφιών της
  • Των αρχείων της
  • Και γενικώς όλων των πολυμέσων της που δημοσιεύονται στη παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση.

Συνεπώς η είσοδος του επισκέπτη – χρήστη των ιστοσελίδων της παρούσας ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.development-plan.gr , δηλώνει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται τους κάτωθι όρους πριν να συνεχίσει να πλοηγείται στην ιστοσελίδα. Διαφορετικά οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου της παρούσας ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.development-plan.gr .

Η είσοδος στον παρόντα ιστότοπο επιβεβαιώνει και εγγυάται εκ μέρους σας ότι είστε άνω των 18 ετών.

Η ιστοσελίδα www.development-plan.gr  αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρείας Development Plan I.K.E. και των υπηρεσιών της που αναλύονται και παρουσιάζονται σε αυτήν.

Τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας παρέχονται στην ειδική σελίδα “Επικοινωνία“.

Η χρήση και περιήγηση στον παρόντα Ιστοχώρο ενδέχεται να υπόκειται σε κόστος σύνδεσης δικτύου το οποίο επωμίζεται ο χρήστης.

 

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Η παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση ενδέχεται να περιέχει διασυνδέσεις ή παραπομπές ή ενδείξεις  αναφορικά με άλλες ιστοσελίδες Πελατών – Προμηθευτών – Τρίτες που ανήκουν και διαχειρίζονται άλλοι.  Συνεπώς η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσία παρέχεται μέσα σε αυτές καθώς δεν αποτελεί διαχειριστής των εν λόγω ιστοσελίδων. Σε περίπτωση παρουσίασης προβλήματος κατά την πλοήγηση σας σε αυτές, οφείλετε να απευθυνθείτε στους νομίμους εκπροσώπους ή διαχειριστές των εν λόγω ιστοσελίδων, οι οποίοι και φέρουν αποκλειστικής ευθύνης.

Η επιχείρηση δεν εγγυάται και δεν δηλώνει με οποιανδήποτε τρόπο ότι το περιεχόμενο της παρούσας ηλεκτρονικής διεύθυνσης καθώς και όλων των πολυμέσων που δύναται να δημοσιεύονται σε αυτήν, είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε χρήστη και για οποιανδήποτε σκοπό.

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση – άδεια της επιχείρησης, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο ( μηχανικό ή άλλο), με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου της παρούσας ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.development-plan.gr .

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου της παρούσας ηλεκτρονικής διεύθυνσης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως του λογισμικού που περιλαμβάνεται σε αυτό ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα όπως επίσης και των βάσεων δεδομένων ανεξαρτήτως αν έχει χορηγηθεί η όχι πρόσβαση και/ ή περιορισμένη άδεια χρήσης σε αυτές. Επιτρέπεται μόνο η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) αυστηρά και μόνο για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση. 

Απαγορεύεται η απόσπαση και αποθήκευση καθώς και η αναδιανομή του ψηφιακού υλικού που δημοσιεύεται στον παρόντα ιστότοπο εκτός και αν αυτό επιτρέπεται μερικώς ή ολικώς από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή υποσελίδα.

Επιτρέπεται η χρήση και η αναδιανομή,

Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες και όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ηλεκτρονικής διεύθυνσης και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, πελατών, προμηθευτών, συνεργατών, φορέων, διαφημιζομένων ή προβαλλομένων συνδέσμων αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των ιδίων και συνεπώς οι ίδιοι παρέχουν σχετική αδειοδότηση την οποία ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να αναζητήσει από αυτούς.

Με την εκάστοτε υπηρεσία ερωτηματολογίου που η παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση δίνει την δυνατότητα στους επισκέπτες της, εφόσον το επιθυμούν, να συμπληρώσουν προσωπικά τους δεδομένα και στοιχεία τα οποία καταγράφονται και αναλύονται, αξιοποιούνται για σκοπούς στατιστικούς καθώς και για την πληροφόρηση του ιδίου και μόνο χρήστη που συμπληρώνει το εν λόγω ερωτηματολόγιο. 

Ο χρήστης της παρούσας ηλεκτρονικής διεύθυνσης διατηρεί το δικαίωμα να αφήσει τα προσωπικά του δεδομένα ( όνομα, επώνυμο, επωνυμία επιχείρησης, τηλέφωνο και e-mail) με σκοπό την επικοινωνία με την επιχείρηση.

Ο χρήστης με την εγγραφή του στο newsletter της επιχείρησης δίδει το δικαίωμα στην επιχείρηση να συλλέξει την διεύθυνση email του με σκοπό την αποστολή newsletter για την πληροφόρηση του σε θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος του και συνάδουν με τους σκοπούς της εν λόγω ιστοσελίδας.

Η επιχείρηση συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από τον χρήστη, όταν συμπληρώνει φόρμες εγγραφής, επικοινωνίας και ερωτηματολογιών που είναι διαθέσιμα μέσω την παρουσας ιστοσελίδας.