ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Σκοπός της Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων είναι η έγκαιρη, άμεση και ορθή ενημέρωση της διοίκησης της επιχείρησης με στόχο την αποφυγή λανθασμένων χειρισμών και αποφάσεων. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε αναλύονται ως εξής:

 • Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με χρήση αριθμοδεικτών
 • Υπολογισμός αξίας επενδύσεων ( τωρινών και μελλοντικών)
 • Κατάρτιση προϋπολογιστικών και απολογιστικών οικονομικών καταστάσεων
 • Υλοποίηση οικονομικών εκθέσεων αναφορών.
 • Σύνταξη ταμειακών Ροών
 • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα:
 • Μελέτες σκοπιμότητας
 • Επιχειρηματικά σχέδια (Business Plan)
 • Χρηματοοικονομική διοίκηση
 • Αποτιμήσεις εταιρειών
 • Αναδιάρθρωση & εξυγίανση επιχειρήσεων
 • Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου

Η αξιοποίηση των μηχανισμών που διαθέτει η επιχείρηση σας προϋποθέτει ενδελεχή έρευνα. Η διαδικασία αυτή απαιτεί εμπειρία και γνώση που διαθέτουν όλα τα στελέχη της εταιρείας Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα πατώντας εδώ.

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς