ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Φορολογικές - Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο με ιδιαίτερες απαιτήσεις φορολογικό περιβάλλον, παρέχουμε υψηλής ποιότητας φορολογικές υπηρεσίες, με αποτελεσματικό και ουσιαστικό τρόπο  σε επίπεδο παροχής συμβουλευτικής αλλά και υλοποίησης αυτής.

Οι λύσεις που καλούμαστε να δώσουμε για την κάθε επιχείρηση, είναι εστιασμένες στις εξατομικευμένες ανάγκες του εκάστοτε επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Οργανώνουμε τη λογική μας έχοντας ως βάση τη φιλοσοφία προσέγγισης «tailor made» που σημαίνει προσαρμογή στις ανάγκες σας με αποκλειστικό τρόπο.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τους  παρακάτω τομείς:
Ιδιώτες

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • Ανάλυση φορολογικών ζητημάτων.
 • Παροχή φορολογικών-φοροτεχνικών συμβουλών.
 • Ανάλωση Κεφαλαίου.

Περισσότερα…

 

Ακίνητα

 • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.).
 • Σύνταξη και υποβολή Ε9 ιδιωτών και επιχειρήσεων
 • Έλεγχος ΕΝΦΙΑ

Περισσότερα…

 

Επιχειρήσεις

 • Ανάλυση φορολογικών ζητημάτων
 • Παροχή φορολογικών-φοροτεχνικών συμβουλών
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Νομικών προσώπων
 • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική Ανάπτυξης της επιχείρησης
 • Φορολογική – Φοροτεχνική  υποστήριξη
 • Σύνταξη και Υπογραφή χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμών) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π. & Δ.Λ.Π.).

Περισσότερα…

 

Ελεγκτικές υπηρεσίες

 • Παροχή διαγνωστικού ελέγχου ορθής λειτουργίας επιχείρησης
 • Μελέτη Βιωσιμότητας
 • Business Plan
 • Κατάρτιση απολογιστικών και προϋπολογιστικών εκθέσεων
 • Εφαρμογή Ελληνικών Λογιστικών προτύπων

Περισσότερα…


Αν θέλετε να φτάσετε ψηλά ξεκινήστε τώρα με εμάς, με 
Development Plan εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων. Οι συνεργάτες μας είναι πάντοτε δίπλα σας, αρωγοί σε κάθε τομέα της δραστηριότητάς σας.

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς