ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μέσα σε ένα διαρκώς  μεταβαλλόμενο με ιδιαίτερες απαιτήσεις φορολογικό περιβάλλον, παρέχουμε  υψηλής ποιότητας φορολογικές υπηρεσίες, με αποτελεσματικό και ουσιαστικό τρόπο  σε επίπεδο παροχής συμβουλευτικής αλλά και υλοποίησης αυτής.

Οι λύσεις που καλούμαστε να δώσουμε για την κάθε επιχείρηση, είναι εστιασμένες στις εξατομικευμένες ανάγκες του εκάστοτε επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Οργανώνουμε τη λογική μας έχοντας ως βάση τη φιλοσοφία προσέγγισης «tailor made» που σημαίνει  προσαρμογή στις ανάγκες σας με αποκλειστικό τρόπο.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τους  παρακάτω τομείς:
Ιδιώτες

 • Ανάλυση φορολογικών ζητημάτων.
 • Παροχή φορολογικών-φοροτεχνικών συμβουλών.
 • Φορολογική – Φοροτεχνική  υποστήριξη (προετοιμασία, συμβιβασμοί, προσφυγές, αξιολόγηση ευρημάτων) κατά τη διάρκεια Φορολογικών Ελέγχων.
 • Φορολογία εισοδήματος Φυσικών  Προσώπων
 • Ανάλωση Κεφαλαίου.)

 

Επιχειρήσεις

 • Ανάλυση φορολογικών ζητημάτων.
 • Παροχή φορολογικών-φοροτεχνικών συμβουλών.
 • Φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων.
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Νομικών προσώπων
 • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική Ανάπτυξης της επιχείρησης.
 • Φορολογική – Φοροτεχνική  υποστήριξη (προετοιμασία, συμβιβασμοί, προσφυγές, αξιολόγηση ευρημάτων) κατά τη διάρκεια Φορολογικών Ελέγχων.
 • Φορολογία Κεφαλαίου .( υπολογισμός φόρου υπεραξίας.)
 • Ανάλυση νόμων και εφαρμογή τους στα πλαίσια της επιχείρησης.
 • Σύνταξη και Υπογραφή χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμών) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π. & Δ.Λ.Π.).

 

Φορολογία Ακινήτων. Η εταιρεία μας ελέγχει την περιουσιακή σας κατάσταση και υπολογίζουμε όλους τους φόρους για εσάς με σκοπό την αποφυγή υπερφορολογήσεων και την επαλήθευση των επιβαλλόμενων φόρων. 

 • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.).
 • Σύνταξη και υποβολή Ε9 ιδιωτών και επιχειρήσεων
 • Έλεγχος ΕΝΦΙΑ
 • Υπολογισμός φόρων ΕΤΑΑ,ΕΦΑ

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

– Παροχή διαγνωστικού ελέγχου ορθής λειτουργίας επιχείρησης

– Μελέτη Βιωσιμότητας

– Business Plan

– Κατάρτιση απολογιστικών και προϋπολογιστικών εκθέσεων

– Εφαρμογή Ελληνικών Λογιστικών προτύπων

– Παροχή σε τακτική – έκτακτη βάση , παροχή υπηρεσιών ελέγχου εσωτερικού και εξωτερικού


Αν θέλετε να φτάσετε ψηλά ξεκινήστε τώρα με εμάς, με
Development Plan εταιρία συμβούλων. Οι συνεργάτες μας είναι πάντοτε δίπλα σας, αρωγοί σε κάθε τομέα της δραστηριότητάς σας.

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε του ειδικούς