ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Φορολογία ακινήτων

Η Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων ελέγχει την περιουσιακή σας κατάσταση και υπολογίζει όλους τους φόρους για εσάς με σκοπό την αποφυγή υπερφορολογήσεων και την επαλήθευση των επιβαλλόμενων φόρων.

Αναλυτικότερα παρέχουμε:

  • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.).
  • Σύνταξη και υποβολή Ε9 ιδιωτών και επιχειρήσεων
  • Έλεγχος ΕΝΦΙΑ
  • Υπολογισμός φόρων ΕΤΑΑ, ΕΦΑ
  • Υπολογισμό φόρου μεταβίβασης ακινήτου
  • Υπολογισμός φόρου εκμετάλλευσης ακινήτου
  • Υπολογισμός υπεραξίας πώλησης ακινήτου

Επικοινωνήστε σήμερα με την Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων για έλεγχο της περιουσιακή σας κατάστασης πατώντας εδώ.

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς