ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών (Απλογραφικά και Διπλογραφικά)

Μηχανογραφημένα ή Χειρόγραφα, η Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων αναλαμβάνει την τήρηση τους σύμφωνα με τις οδηγίες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Σε όποια κατηγορία και αν ανήκετε, εμείς διαθέτουμε την γνώση, την εμπειρία και τον τρόπο να οργανώσουμε την επιχείρηση σας.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε:

  • Πλήρως Μηχανογραφική τήρηση Βιβλίων ( απλογραφικών και διπλογραφικών) ή / και χειρόγραφα ανάλογα με τις ανάγκες σας,
  • Παροχή της υπηρεσίας στο χώρο σας ή και στην έδρα μας,
  • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), Λοιπών Παρακρατούμενων και Έμμεσων Φόρων,
  • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος όλων των τύπων,
  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών( ΜΥΦ),
  • Επανέλεγχο καταχωρημένων παραστατικών για την αποφυγή λαθών,
  • Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες,
  • Intrastat,
  • Επίλυση φορολογικών υποθέσεων.

Επειδή οι ανάγκες της επιχείρησης σας συνεχώς αυξάνονται εμπιστευτείτε την Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων  για την ορθή και νόμιμη τήρηση της επιχείρησης σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να λάβετε οικονομική προσφορά πατώντας εδώ.

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς