ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων

Η Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων μας διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό σε θέματα ελέγχου, σύνταξης και υποβολής οικονομικών καταστάσεων καθώς και σε υποβολή Φορολογικής δήλωσης εισοδήματος νομικών προσώπων.

  1. Έλεγχος περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
  2. Έλεγχος κινήσεων έτους αναφοράς
  3. Ισολογισμός και καταστάσεις τέλους χρήσης
  4. Δήλωση Φορολογίας Νομικών Προσώπων
  5. Συγκεντρωτικές καταστάσεις – Ισοζύγια Λογιστικής
  6. Οικονομικές εκθέσεις
  7. Σύνταξη Πρακτικών Συνελεύσεων/ ΔΣ/ ΓΣ/ Διαχείρισης

Αν θέλετε να έχετε τον πλήρη έλεγχο της επιχείρησης σας καλέστε σήμερα την Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων. Επιλέξτε σήμερα το πακέτο των υπηρεσιών μας που χρειάζεται η επιχείρηση σας. Επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ.

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς