ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η εταιρεία μας διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό σε θέματα ελέγχου, σύνταξης και υποβολής οικονομικών καταστάσεων καθώς και σε υποβολή Φορολογικής δήλωσης εισοδήματος νομικών προσώπων.

  1. Έλεγχος περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
  2. Έλεγχος κινήσεων έτους αναφοράς
  3. Ισολογισμός και καταστάσεις τέλους χρήσης
  4. Δήλωση Φορολογίας Νομικών Προσώπων
  5. Συγκεντρωτικές καταστάσεις – Ισοζύγια Λογιστικής
  6. Οικονομικές εκθέσεις
  7. Σύνταξη Πρακτικών Συνελεύσεων/ ΔΣ/ ΓΣ/ Διαχείρισης

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε του ειδικούς