Συστάσεις - Ενάρξεις εταιρειών

Συστάσεις - Ενάρξεις εταιρειών

Η Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων σας παρέχει αξιόπιστες και τεκμηριωμένες συμβουλές σύστασης ατομικής επιχείρησης ή και επιχειρήσεων νομικών προσώπων. Παρακολουθούμε την επιχείρηση σας σε ολόκληρη την πορεία και δράσης της.

Τα βήματα που ακολουθούνται από την εταιρεία μας είναι:

 • Επιχειρηματική ιδέα,
 • Προϋπολογισμός επένδυσης,
 • Αναζήτηση αναπτυξιακού προγράμματος,
 • Έρευνα αγοράς για το ενδιαφέρον των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • Έρευνα αγοράς για :
  • εύρεση εργασιακού χώρου για αγορά ή ενοικίαση,
  • Εύρεση και πρόσληψη προσωπικού,
  • Καθοδήγηση για την προμήθεια όλου του απαραίτητου υλικού εξοπλισμού για τη λειτουργία της εταιρίας σας,
 • Δημιουργία Business Plan,
 • Σύνταξη και υποβολή συμφωνητικού μίσθωσης,
 • Σύνταξη καταστατικού σύστασης εταιρίας,
 • Προεγγραφές στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και στα επιμελητήρια,
 • Υποβολή εντύπων σε ΓΕΜΗ και Δ.Ο.Υ.,
 • Κατασκευή σφραγίδας,
 • Διεκπεραίωση σε δημόσιους οργανισμούς (Δ.Ο.Υ. , ΓΕΜΗ, ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, Περιφέρεια κ.λ.π.),
 • Άνοιγμα λογαριασμού σε Ελληνική Τράπεζα,
 • Πιστοποίηση καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου,
 • Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES.

 

Επικοινωνήστε με την Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων  σήμερα για να μελετήσουμε μαζί την επένδυση που σκοπεύετε να κάνετε πατώντας εδώ.

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς