Στο Κ.Ε.Α.Ο. ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

[24.01.2017]

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 58039/3275/28.12.2016 διαβιβάζονται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, οι οποίες κατά την έκδοση της απόφασης δεν βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης.

Η απόφαση του 2014 με αριθμό οικ.13822/1089/2.5.2014 «Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ», καταργείται από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης 58039/3275/28.12.2016.

Δείτε αναλυτικότερα.

Πηγή: https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/33271

Share this post