Πρόγραμμα Ενίσχυση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Ενίσχυση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Η δράση αφορά στην υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.).
Τα επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να αφορούν σε:
– απόκτηση απαραίτητου εξοπλισμού ή/και τη λήψη απαραίτητων υπηρεσιών για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
– στοχευμένη ενίσχυση αναγκών διασφάλισης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων
– κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους για τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας των μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ).

Share this post

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς