Πρόγραμμα «Αναβάθμιση εταιρειών franchising»

Πρόγραμμα «Αναβάθμιση εταιρειών franchising»

Η πρόταση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise.
Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων έχουν συνολικό προϋπολογισμό 30.000 – 200.000 ευρώ και περιλαμβάνουν:
• Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)
• Μηχανήματα και εξοπλισμό
• Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση

Share this post

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς