ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΤΑ

Όλα τα τρέχοντα προγράμματα  που έχουν κοινοποιηθεί μέσω των τελευταίων προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α και αναφέρονται σε εργασίες ανάπτυξης των δήμων, εμπεριέχουν ‘ένα μεγάλο ‘εύρος διαφορετικών δραστηριοτήτων. Τα προγράμματα ΕΣΠΑ για O.T.A αναπτύσσονται σε δύο διαφορετικούς πυλώνες αναπτυξιακό και κοινωνικό. Αφορούν υποδομές για συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων ,αποχετευτικό δίκτυο, διαχείριση απορριμμάτων, αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης, διαχείριση κινδύνων πλημμυρών, αφαλάτωση θαλασσινού και υφάλμυρου νερού. Ταυτόχρονα, υπάρχουν  και δράσεις  με τουριστική, πολιτιστική ή αρχαιολογική διάσταση. Ενδεικτικά αναφέρουμε  από αυτές είναι την αποκατάσταση μονοπατιών, τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό δημοτικών κατασκηνώσεων-κάμπινγκ (εφόσον  υπάρχουν). Συνάμα προγραμματίζεται και σειρά δράσεων για τη βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσα από αντίστοιχες παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο τόνωσης της πράσινης επιχειρηματικότητας προγραμματίζονται νέες δράσεις από το πρόγραμμα του Περιβάλλοντος συνολικού προϋπολογισμού περίπου 500 εκατ. ευρώ. Αυτές στην πλειοψηφία τους εντάσσονται στη αρμοδιότητα και τη διαχείριση των δήμων και καθίσταται ζωτικής σημασίας για τη χώρα, συμβάλλοντας τόσο στην επίτευξη των στόχων όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά  και στην αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, προετοιμάζοντας το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» σχεδιάζεται δράση σχετική με την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων και δημοτικών κτιρίων, μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου. Ήδη διαφαίνεται ότι σε μια αρχική διαβούλευση χρηματοπιστωτικοί φορείς του εξωτερικού έχουν επιδείξει αρχικό  ενδιαφέρον να συμμετέχουν σε  αυτό πρόγραμμα. Παράλληλα έχουν εξαγγελθεί και δράσεις μέσω δήμων που αφορούν την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Αυτά αφορούν δράσεις  με προγράμματα κοινωνικού ενδιαφέροντος που αποσκοπούν στην κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών και στην επίλυση έντονων κοινωνικών θεμάτων. Στόχος  είναι σε βάθος χρόνου να ενσωματωθεί η εμπειρία των δομών κοινωνικής πρόνοιας και πρωτοβάθμιας φροντίδας καθώς και η εμπειρία των δομών αλληλεγγύης που λειτουργούν την τελευταία τετραετία στη συγκρότηση των κοινωνικών υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης. Χαρακτηριστικά αναφέρονται Οι δράσεις που αφορούν στη δημιουργία Κέντρων  Κοινότητας, Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας (π.χ κοινωνικό παντοπωλείο , κοινωνικό φαρμακείο δομές άστεγων) Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, Πρωτοβάθμιου Συστήματος Φροντίδας Ηλικιωμένων και Δομών Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης , προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης. Για τη στελέχωση των παραπάνω δομών δημιουργούνται 1.500 νέες θέσεις εργασίας. Αξιοσημείωτα επίσης  και τα προγράμματα μείωσης της ανεργίας μέσω των δήμων. Τα προγράμματα που έχουν εξαγγελθεί ή είναι σε εξέλιξη και αφορούν διαφορετικές ανάγκες  που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά επιλεγμένα διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Τα  προγράμματα αυτά είναι η αρχή μιας νέας εποχής ανάπτυξης της χώρας μας σε  Ο.Τ.Α και πράγματι είναι μόνο η αρχή . Όπως έχει ανακοινωθεί  τα προγράμματα αυτά στηρίζονται σε επιδοτήσεις που θα διατηρηθούν τουλάχιστον με τους χρόνους ολοκλήρωσής τους για τα επόμενα επτά χρόνια τουλάχιστον.

Παρακάτω αναφέρουμε μέσω του  link του υπουργείου αναλυτικά τα προγράμματα αυτά.

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς