Παράτηση Υποβολής Τουριστικού

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Την 1/3/2018 ανακοινώθηκε παράταση για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων της δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» μέχρι τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 και ώρα 17:00.

Η εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι λόγω αυτής της παράτασης θα συνεχίσει να αναλαμβάνει επενδυτικά σχέδια μέχρι και την συμπλήρωση του νέου ορίου που έχει θέσει.

Share this post

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς