Νέο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω»

Νέο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω» υποβολή 8/1/2018

Η δράση έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα.

Επειδή τα επιχειρηματικά όνειρα  μας δεν έχουν σύνορα και κατά γενική ομολογία η επιχειρηματικότητα στην χώρα μας  βάλλεται, λόγω των αντίξοων οικονομικών συνθηκών ύφεσης που βιώνουμε,  ανοίγουμε τα φτερά μας και επιχειρούμε  έξω.

Είναι ένα πρόγραμμα για την προώθηση της εξωστρέφειας  των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Στρατηγικοί τομείς:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία τροφίμων,
 • Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες,
 • Υλικά/ Κατασκευές,
 • Ενέργεια,
 • Περιβάλλον,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ),
 • Υγεία/ Φάρμακα

Δικαιούχοι:

Αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά :

 1. έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
 2. διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
 3. παράγουν/ μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά
 4. αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.
 5. εμφανίζουν θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).

Επιλέξιμες δαπάνες:

 1. Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
 2. Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως 4 εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης
 • Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση
 1. Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)
 2. Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών
 3. Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κλπ.)
 • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.

Όροι και προϋποθέσεις

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ.

Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

Προϋπολογισμός τμ περιπτέρου Δημόσια επιχορήγηση
μέχρι 20.000€ μέχρι 20τμ 10.000 €
μέχρι 35.000€ μέχρι 50τμ 17.500 €
μέχρι 50.000€ άνω των 50τμ 25.000 €

 

Περίοδος υποβολής:

από 8/1/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Διάρκεια Υλοποίησης:

30 μήνες

Προϋπολογισμός € 50.000.000

Αναλυτικά:

Περιοχή Προϋπολογισμός
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 18.000.000 ευρώ
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 10.000.000 ευρώ
Αττική 13.000.000 ευρώ
Στερεά Ελλάδα 8.000.000 ευρώ
Νότιο Αιγαίο 1.000.000 ευρώ
Σύνολο 50.000.000 ευρώ

 

Επειδή τίποτα δεν πρέπει να αφήνουμε στην τύχη του και το μόνο που μπορούμε να μετανιώσουμε είναι για ότι δεν έχουμε ήδη κάνει, επικοινωνήστε μαζί μας για οργανωμένη δράση!

Κατεβάστε τον οδηγό του προγράμματος  ΕΔΩ

Επικοινωνήστε μαζί μας Εδώ.

Share this post

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς