ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Μηχανογραφηση - Μηχανογράνωση επιχειρήσεων

Η σημερινή επιχειρησιακή πραγματικότητα  χαρακτηρίζεται από συνεχείς μεταβολές και ολοένα πιο σύνθετες απαιτήσεις. Τα προγράμματα μηχανογράφησης καλούνται να διαμορφώσουν μια ευέλικτη με απόδοση, σύγχρονη επιχείρηση η οποία εν δυνάμει θα καλύπτει τις διαρκώς μεταβαλλόμενες και ολοένα πιο σύνθετες ανάγκες των πελατών της.

Ένα πρόγραμμα από μόνο του όμως δεν αρκεί. Σε αυτό το σημείο τίθεται το θέμα της σωστής επιλογής προγράμματος. Πως όμως μπορείτε να επιλέξετε σωστά; Πιο είναι το πρόγραμμα που ταιριάζει στον τύπο της επιχείρησης σας; Εδώ αναλαμβάνουμε εμείς.

Εμπιστευθείτε την Development Plan εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων, ώστε να καθιερωθεί η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας. Οργανώνουμε την επιχείρησής σας με τέτοιο τρόπο που να αυξάνεται η παραγωγικότητα και να μειώνονται τα κάθε είδους κόστη μέσα από τη  χρήση ενός προγράμματος μηχανογράφησης, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης σας και θα δίνει λύση σε κύρια λειτουργικά της προβλήματα.

Οι υπηρεσίες μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης που παρέχει η εταιρία μας είναι οι εξής:

 • Παραμετροποίηση εφαρμογών και έλεγχος σωστής λειτουργίας.
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εγκατεστημένων πληροφοριακών συστημάτων.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας στον χειρισμό των ειδικών προγραμμάτων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών συστημάτων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εμπορικών και λογιστικών προγραμμάτων.
 • Παραμετροποίηση προγραμμάτων (πίνακες).
 • Προμήθεια μηχανογραφικών εντύπων και προσαρμογή προγράμματος για εκτύπωση.
 • Επιλογή κατάλληλου μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ, σύνδεση στο Διαδίκτυο, περιφερειακά, αναλώσιμα κτλ).
 • Επιλογή του κατάλληλου software, πάντοτε αναγνωρισμένου από το Κράτος .
 • Συνεργασία με τις πιο γνωστές εταιρείες παραγωγής software για επιχειρήσεις και λογιστήρια και διαμεσολάβηση στην αγορά του software.
 • Κωδικοποίηση Αποθήκης, Πελατών, Προμηθευτών, Αξιόγραφων, Παραγωγής.
 • Σχεδιασμός παραστατικών στις Πωλήσεις και τις Αγορές.
 • Εφαρμογή Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ), ΚΦΑΣ, ΕΛΠ στην Γενική και Αναλυτική Λογιστική.
 • Σχεδιασμός της ενημέρωσης της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής από την Εμπορική Διαχείριση της εταιρείας.

 

Η Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων διαθέτει στελέχη που γνωρίζουν το 90% των προγραμμάτων που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

Καλέστε μας σήμερα για να αξιολογήσουμε μαζί της ανάγκες της επιχείρησης σας από ένα πρόγραμμα. Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς