Μετατροπή εταιρειών

Μετατροπή εταιρειών

Η Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων αναλαμβάνει την μετατροπή της επιχείρησης σας από οποιαδήποτε εταιρική μορφή (ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ, κ.λ.π.) σε οποιαδήποτε εταιρική μορφή (ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ, κ.λ.π.).

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης μετατροπής καθώς και ελέγχει όλα τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης σας με σκοπό την ομαλή μετάβαση στη νέα νομική μορφή.

Επικοινωνήστε με την Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων για να κλείσετε ραντεβού με εξειδικευμένο συνεργάτη μας για την μελέτη της δικής σας περίπτωσης πατώντας εδώ.

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς