Λύσεις - Εκκαθαρίσεις Επιχειρήσεων

Λύσεις - Εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων

Η Development plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων αναλαμβάνει πλήρως την λύση και εκκαθάριση της επιχείρησης σας.

Συγκεκριμένα τα βήματα που ακολουθούνται:

  • Έλεγχος κατάστασης επιχείρησης
  • Πώληση ή αυτοπαράδοση παγίων της επιχείρησης
  • Προετοιμασία επιχείρησης για έλεγχο
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και θέση της επιχείρησης σε εκκαθάριση
  • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
  • Σύνταξη καταστατικού θέσης σε εκκαθάριση ή διακοπής/ διάλυσης εταιρείας
  • Διεκπεραίωση σε δημόσιους οργανισμούς (Δ.Ο.Υ, ΓΕΜΗ κ.λ.π.)

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα πατώντας εδώ.

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς