Οργάνωση Λογιστηρίου

Οργάνωση και εποπτεία Λογιστηρίου

Η Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων παρακολουθεί τον τρόπο λειτουργίας, την οργάνωση και την δομή της εταιρείας σας με σκοπό να αναδείξει τα προβλήματα και να προτείνει λύσεις καθώς και βελτιώσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

Το λογιστικό τμήμα της Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων σας βοηθά στην:

 1. Οργάνωση του λογιστηρίου σας μέσα στην ίδια την επιχείρηση
 2. Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα αποθήκης
 3. Ενημέρωση παραστατικών
 4. Αρχειοθέτηση
 5. Καταγραφή μηνιαίων υποχρεώσεων
 6. Εκπαίδευση του λογιστηρίου σας
 7. Διατήρηση αρχείου
 8. Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα χρήσης προγράμματος της επιλογή σας.
 9. Υλοποίηση και εφαρμογή συστημάτων κοστολόγησης.
 10. Ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης
 11. Αποτιμήσεις απογραφών
 12. Διενέργεια φυσικής απογραφής
 13. Δημιουργία και έλεγχος εσωτερικού ελέγχου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους επιλέξτε την Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων όπου το ανθρώπινο δυναμικό της διαθέτει γνώση, εμπειρία, επιστημονική κατάρτιση, υπευθυνότητα και που φυσικά διαθέτει τα εργαλεία για να σας παραδώσει την υπηρεσία που απαιτείτε. Έτσι ώστε το λογιστήριο να μην είναι απλά διαχειριστής, αλλά σύμμαχος στην προσπάθειά σας για μια κερδοφόρα επιχείρηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς