ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Παρακολουθούμε τον τρόπο λειτουργίας, την οργάνωση και την δομή της εταιρείας σας με σκοπό να αναδείξουμε  τα προβλήματα και να προτείνουμε λύσεις καθώς και βελτιώσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

1. Οργανώνουμε  το λογιστήριο σας μέσα στην ίδια την επιχείρηση

2. Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα αποθήκης

3. Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα χρήσης προγράμματος της επιλογή σας.

4. Υλοποίηση και εφαρμογή συστημάτων κοστολόγησης.

5. Ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης

6. Αποτιμήσεις απογραφών

7. Διενέργεια φυσικής απογραφής

8. Δημιουργία και έλεγχος εσωτερικού ελέγχου.

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε του ειδικούς