ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Εργατικά

Έχοντας υπόψη μας τις ραγδαίες εξελίξεις της εποχής στα εργατικά και μισθοδοτικά θέματα, καθώς και τον κίνδυνο των υψηλών προστίμων η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες μηχανογραφημένης μισθοδοσίας .

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις
 • Ανάλυση μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο, κέντρο κόστους, υποκατάστημα κ.λ.π.
 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ
 • Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων σε υπηρεσίες ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ ( Προσλήψεις-αποχωρήσεις, μεταβολές μισθών, συμβάσεις κ.λ.π.)
 • Έρευνα εργατικών θεμάτων
 • Υπολογισμός αποζημιώσεων απόλυσης
 • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας
 • Σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ
 • Σύνταξη και υποβολή Βεβαιώσεων αποδοχών.
 • Επιδοτήσεις θέσεων εργασίας ΟΑΕΔ
 • Υπολογισμός Bonus
 • Εκπλήρωση Υποχρεώσεων Εργοδότη
 • Σύνταξη και Υποβολή Προγραμμάτων Εργασίας, (Ρεπό κλπ)
 • Προετοιμασία Συμβάσεων Εργασίας Πλήρους και Μερικής Απασχόλησης
 • Διαχείριση Αδειών και Απουσιών
 • Διαχείριση κανονικών Αδειών
 • Τήρηση βιβλίου αδειών
 • Άδειες Ασθενείας
 • Εργατικά Ατυχήματα
 • Άδειες Μητρότητας και Λοχείας
 • Διαχείριση Υπερωριών
 • Βεβαιώσεις Εργαζομένων
 • Παρακολούθηση και Ενημέρωση επί των Εργατικών Διατάξεων
 • Διαχείριση Παροχών σε Είδος, (Έξοδα Κίνησης, Κινητά Τηλέφωνα, Εταιρικά Αυτοκίνητα κλπ)
 • Απογραφή εργοδότη σε ασφαλιστικά ταμεία
 • Προγράμματα ΟΑΕΔ

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που προσφέρει η Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό στις απαιτήσεις της φορολογικής και της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και τις ανάγκες της διοίκησης και του οικονομικού τμήματος μιας επιχείρησης.

Επικοινωνήστε με την Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων πατώντας εδώ.

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς