ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φορολογικά - Επιχειρήσεις

Η Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων πάντα αρωγός στην σύγχρονη επιχείρηση αναλαμβάνει:

  • Ανάλυση φορολογικών ζητημάτων.
  • Παροχή φορολογικών-φοροτεχνικών συμβουλών.
  • Φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων.
  • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Νομικών προσώπων
  • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική Ανάπτυξης της επιχείρησης.
  • Φορολογική – Φοροτεχνική  υποστήριξη (προετοιμασία, συμβιβασμοί, προσφυγές, αξιολόγηση ευρημάτων) κατά τη διάρκεια Φορολογικών Ελέγχων.
  • Φορολογία Κεφαλαίου .( υπολογισμός φόρου υπεραξίας.)
  • Ανάλυση νόμων και εφαρμογή τους στα πλαίσια της επιχείρησης.
  • Σύνταξη και Υπογραφή χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμών) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π. & Δ.Λ.Π.).

Αποκτείστε σήμερα τον δικό σας εξατομικευμένο φορολογικό σύμβουλο πατώντας εδώ.

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς