ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εμπορική ανάπτυξη

Η σύγχρονη επιχείρηση έχει χρέος να είναι εξωστρεφής και να επικοινωνεί με αποτελεσματικό τρόπο τόσο  στο ενδοεπιχειρησιακά όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της.

Έχει χρέος επίσης να μπορεί να  εκπληρώνει με αποτελεσματικό τρόπο τον λόγο της ύπαρξής της. Να μπορεί δηλαδή να κατακτά το μερίδιο της αγοράς που στοχοθετεί όταν προωθεί τα αγαθά ή  τις υπηρεσίες της ή να μπορεί να επιτελεί σωστά το κοινωνικό της  έργο εάν αυτό αναφέρεται σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δραστηριότητα.

Η Development plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων  ενέχει  το ρόλο πυξίδας που μπορεί να συμβάλει με σαφή  τρόπο στον καθορισμό της εταιρικής  σας εμπορικής φιλοσοφίας.  Παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να διαχειρισθεί μια σύγχρονη εταιρεία εμπορικά το παρόν και περισσότερο το μέλλον της σε ένα ιδιαίτερο ρευστό και άξενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η οργάνωση εταιρικής ανάπτυξης επιχειρεί να απαντήσει  στα παρακάτω απλά αλλά  συνάμα δύσκολα και σύνθετα ερωτήματα για να απαντηθούν.

-Ποια είναι  η εταιρική φιλοσοφία μου;

-Που βρίσκομαι αυτή την στιγμή;

-Που επιθυμώ να πάω;

-Με ποιον τρόπο μπορώ να υλοποιήσω αυτή τη μετάβαση με γοργό και ασφαλή τρόπο;

Η Development plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων μπορεί να σχεδιάσει  και να προγραμματίσει τις κινήσεις στρατηγικού σχεδιασμού   και παράλληλα  να επεξεργαστεί με αναλυτικό τρόπο  όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας . Με  αυτό τον τρόπο μπορούν  για να καθοριστούν  οι τρόποι και η μεθοδολογία  που κρίνονται απαραίτητα για επιτυχές αποτέλεσμα.

Με γνώση υπευθυνότητα αλλά προπάντων εμπειρία μπορούμε να γίνουμε ουσιαστικοί αρωγοί στον αγώνα σας για βιώσιμη επιτυχή αλλά  αποτελεσματική ανάπτυξη και προσέγγιση της αγοράς  και των στόχων σας.

Οι υπηρεσίες μας:

Επιχειρηματικό σχέδιο – Business Plan

Η Development plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, με γνώση και εμπειρία, είναι σε θέση να αναλάβει πλήρως την εμπορική διαχείριση της επιχείρησής σας. Μια από αυτές τις δραστηριότητες είναι και η δημιουργία και σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου (Business plan). Περισσότερα…

Franchising – Δικαιόχρηση

Franchising είναι το ολοκληρωμένο σύστημα που επιτρέπει την παραχώρηση αγαθών και υπηρεσιών με κύριο σκοπό την εμπορική ανάπτυξή και αναπαραγωγή τους. Ο κάτοχος του συστήματος ονομάζεται δικαιοδόχος (franchisor) o δε λήπτης, δικαιοπάροχος (franchisee). Περισσότερα…

Marketing plan

Το Marketing Plan Αποτελεί παρουσίαση σε έγγραφη ή ψηφιακή μορφή της θέσης της επιχείρησης στην αγορά και αποτελεί  μια πλήρης εμπορική ανάλυση που περιλαμβάνει. Περισσότερα…

Ανάπτυξη πελατολογίου

Η επιχείρηση είναι ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται σε  συγκεκριμένα  όρια μιας γεωγραφικής περιοχής και σε ένα σε target group πελατών με συγκεκριμένες παραμέτρους. Περισσότερα…

Έρευνα Αγοράς

Ο στίβος της οικονομικής επιβίωσης της επιχείρησης αντιμετωπίζει καθημερινά προβλήματα που αποτελούν επιχειρηματικούς σκοπέλους. Για εμάς στη Development plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων δεν υπάρχει αδιέξοδο. Περισσότερα…

Εταιρική ταυτότητα

Για το λόγω αυτό δημιούργησε την DPROMO που αποτελεί ένα απολύτως ανεξάρτητο και διακριτικό τμήμα της Development plan που υλοποιεί με επιτυχία την ολοκληρωμένη δημιουργία εταιρικής ταυτότητας. Περισσότερα…

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς