ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ελεγκτικές υπηρεσίες

Τα στελέχη της Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων με γνώση αλλά και απόλυτη εχεμύθεια αναλαμβάνουν:

  • Παροχή διαγνωστικού ελέγχου ορθής λειτουργίας επιχείρησης
  • Σύνταξη Μελέτη Βιωσιμότητας
  • Σύνταξη Business Plan
  • Κατάρτιση απολογιστικών και προϋπολογιστικών εκθέσεων
  • Εφαρμογή Ελληνικών Λογιστικών προτύπων
  • Παροχή σε τακτική – έκτακτη βάση , υπηρεσιών ελέγχου εσωτερικού και εξωτερικού

Οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες της Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων έχουν σχεδιαστεί με στόχο να ξεπερνούν πάσης φύσεως προβλήματα. Μοναδικός μας σκοπός ο έλεγχος της επιχείρησης σας σε βάθος.

Καλέστε μας σήμερα ή ζητείστε να σας καλέσουμε πατώντας εδώ.

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς