Αναπτυξιακά Προγράμματα

Αναπτυξιακά Προγράμματα

Επιδοτούμενα προγράμματα

 Μέσα σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο περιβάλλον η Development Plan εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων βρίσκεται δίπλα σας και σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες με εγκυρότητα και σοβαρότητα.

Η Development Plan εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων είναι αρωγός στην προσπάθεια αναβάθμισης της επιχείρησης σας χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κάθε φορά Πρόγραμμα Επιδότησης για εσάς, κατοχυρώνοντας και μελετώντας τα απαραίτητα στοιχεία της επιχείρησης σας.

Σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες έχοντας την απαραίτητη ενημέρωση για τα τρέχοντα Αναπτυξιακά Επιδοτούμενα Προγράμματα που αφορούν:

Αναλυτικότερα, η εταιρεία μας προσφέρει:

 1. Ενημέρωση για τρέχοντα και αναμενόμενα προγράμματα επιδοτήσεων
 2. Σχεδιασμό επενδυτικού σχεδίου
 3. Σύνταξη και υποβολή πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα που άπτετε στις ανάγκες σας και περιλαμβάνει:
  1. συλλογή δικαιολογητικών
  2. σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης,
  3. ηλεκτρονική υποβολή πρότασης,
  4. αποστολή φυσικού φακέλου,
 4. Διαχείριση – Παρακολούθηση διαδικασιών υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης
 5. Υποβολή τροποποιήσεων επενδυτικών σχεδίων
 6. Υποβολή τροποποιήσεων ήσσονος σημασίας
 7. Φυσική παρουσία κατά τον επιτόπιο έλεγχο

Η Development Plan εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων παραμένει στο πλευρό σας καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου σας.

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς