ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ανάπτυξη πελατολογίου

H Development plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στην ανάπτυξή πελατολογίου.  

Όπως είναι φανερό αυτό σημαίνει πωλήσεις, εξωστρέφεια και επιβίωση. Σημαίνει επίσης επικοινωνία και προβολή της εταιρικής ταυτότητας και εικόνας στην αγορά.

Η επιχείρηση είναι ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται σε  συγκεκριμένα  όρια μιας γεωγραφικής περιοχής και σε ένα σε target group πελατών με συγκεκριμένες παραμέτρους.

Χαρακτηριστικά πελατολογίου:

Πελατολόγιο

  1. Υγιές και εύρωστο,
  2. Αποδοτικό,
  3. Ενημερωμένο,
  4. Κατάλληλα επιλεγμένο και συναφές προς την φιλοσοφία της επιχείρησης και την εταιρική εικόνα της,
  5. Αναπτυσσόμενο σε Β2Β ή B2C αναλόγως της φιλοσοφίας της,
  6. Πιστό και διατηρούμενο,
  7. Με κατάταξη και ανάλυση αναλόγως του τζίρου και της εν γένει συμπεριφοράς του και το κόστος παρακολούθησής τους βάσει του αποτελέσματος.

Η ανάπτυξη πελατολογίου και δη των πωλήσεων πολλές φορές συνδυάζεται με έρευνα αγοράς. Επιτελικά σε επίπεδο σχεδιασμού ανιχνεύεται που απευθύνεται και με ποιο τρόπο. το προϊόν ή  η υπηρεσία που προωθεί η επιχείρηση. Η ύπαρξη CRM, σε επίπεδο οργάνωσης κρίνονται απαραίτητα για να υποστηρίξουν πλήρως την πελατειακή ανάπτυξη. Επιπλέον η  χρήση του  Internet διασφαλίζει ένα άλλο πόλο ανάπτυξης με χρήση τεχνολογίας και σύγχρονων τρόπων επικοινωνίας όπως η ψηφιακή διαφήμιση σε όλος τους τομείς  της. Τέλος το πελατολόγιο μπορεί να αναπτυχθεί  με ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά.

Σε όλους αυτούς τους τομείς, η Development plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων μπορεί να φανεί αρωγός σε κάθε επίπεδο με χρήση αποτελεσματικών και  επιστημονικών  μεθόδων. Η πρόταση συνεργασίας μπορεί να υλοποιηθεί με οργάνωση σχεδιασμό, εκπαίδευση στελεχών πωλήσεων και επικοινωνίας   καθώς και έλεγχο σε επίπεδο υψηλής επίβλεψης, Παράλληλα παρέχεται  η επιλογή  να υλοποιηθεί και η συγκεκριμένη ανάπτυξη με έμπειρα εμπορικά στελέχη της εταιρίας μας  με μεγάλη εμπειρία στις πωλήσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα πατώντας εδώ.

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς