ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Υπομέτρο 6.1«Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς»

Χρηματοδοτεί με 100% επιδότηση  και για ποσό 17.000,00€ -22.000,00€ νέους αγρότες ηλικίας 18-40 ετών, προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση.

Δικαιούχοι:

Φυσικά πρόσωπα μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ( Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλευσης κατα το τελευταίο δωδεκάμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης.

 

Κριτήρια:

  • Ηλικία 18-40 ετών
  • Μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής μέτρου
  • Επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών

 

Αγροτεμάχια:

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς